Get Adobe Flash player

 Ďalší úspech Obchodnej akadémie v Lučenci,

alebo ako sme získali Chartu

 

September bol dlho očakávaným mesiacom projektového tímu Erasmus+ na Obchodnej akadémii v Lučenci. Trvalo takmer päť mesiacov, kým Národná agentúra SAAIC v Bratislave oznámila výsledky výberu uchádzačov o Chartu Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave. Tento rok bolo podaných 16 žiadostí o Chartu Erasmus+, schválených bolo 11 a medzi nimi bola aj naša škola.

Sme hrdí, že patríme medzi školy, ktoré v minulosti kvalitne organizovali zahraničné mobility a preto nám právom patrí tento dokument, ktorý nám do roku 2021 umožní realizovať kvalitné mobilitné stáže pre žiakov 3. a 4. ročníkov v partnerských krajinách, medzi ktoré patria napr. Anglicko, Česko, Malta, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko a i., čím dosiahneme vyššiu internacionalizáciu v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania prostredníctvom programu Erasmus+. Charta je uznaním za vysokú kvalitu zrealizovaných mobilitných projektov a je dlhodobým záväzkom školy k neustálemu zlepšovaniu mobilít. Vďaka dokumentu Charta Erasmus+ v priebehu rokov 2017 až 2021 budeme môcť vyslať do zahraničia na stáž minimálne 150 žiakov tretích a štvrtých ročníkov a od roku 2018 aj pedagogických zamestnancov OVP do partnerských škôl. Žiaci si tak zlepšia svoje kľúčové kompetencie a zručnosti, čo im pomôže uplatniť sa na trhu práce a učitelia budú mať možnosť  spoznať nové formy pracovných metód a postupov, technické vybavenie spoločností a subjektov v zahraničí. Na záver treba dodať, že pridanou hodnotou projektu je zdokonalenie sa v cudzom jazyku a otestovanie si flexibility, samostatnosti a zodpovednosti v cudzej krajine.

 charta

 projektovy tim

 

 

Kalendar

March 2023
M T W T F S S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rozpis rodičovských združení:

13. 04. 2023 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner-partnerske-skoly-2022-2023-03

Zmudri

Zmudri do skol-banner