Get Adobe Flash player

Všade dobre, na Obchodnej akadémii v Lučenci najlepšie

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov. Posledný turnus pricestoval z Malty len pred pár dňami. Mobilitný maratón odštartovalo 27 žiakov, ktorí školský rok nezačali v školských laviciach, ale v zahraničných firmách. Šesť žiakov letelo na sever, do prímorského mesta Southampton vo Veľkej Británii, 12 žiakov cestovalo opačným smerom, do chorvátskeho mesta Dakovo a 10 žiakov už tradične do českého Nového Jičína. O týždeň neskôr skupinka 12 žiakov odletela na Maltu a predĺžila si leto o tri týždne. Nevylihovali však na pláži, čakali na nich firmy spolu s ich mentormi, aby ich zasvätili do tajov maltskej administratívy a korešpondencie. Spolu 40 žiakov Obchodnej akadémie v Lučenci absolvovalo svoju povinnú odbornú prax v zahraničí. Jej cieľom bolo poskytnúť žiakom možnosť overiť si svoje ekonomické, teoretické a praktické zručnosti a zatraktívniť výuku cudzích jazykov. Žiaci získali dôležité dokumenty: Europass – mobilita a Europass – dodatok k vysvedčeniu, ktoré slúžia na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte, uľahčia a pomôžu im uplatniť sa na trhu práce a pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy. Novinkou tejto stáže bola obhajoba práce z odbornej praxe priamo v zahraničí. Žiaci pripravili prezentácie, ktoré posledný deň stáže prezentovali pred trojčlennou komisiou v anglickom jazyku. Prezentácie boli vyhodnotené v zahraničí a žiaci sa vrátili domov so známkou z predmetu odborná prax. Prezentácia v anglickom jazyku bola pridanou hodnotou projektu a veľké „ďakujem“ patrí učiteľom, ktorí žiakov sprevádzali počas celej zahraničnej stáže a pomáhali im s prezentáciami, aby boli vynikajúce nielen po odbornej, ale aj po jazykovej stránke.

V ďalšom školskom roku sa môžu žiaci tretieho a štvrtého ročníka tešiť na stáž v nových krajinách, s ktorými naša škola nadviazala kontakt. Španielsko, Taliansko a Poľsko sú našimi novými partnermi, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme!

 Mgr. Edita Gálová

CZ

GB

HR

Malta

Kalendar

May 2019
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ZRPŠ

- 25. oktober 2018, 16:00
- 17. január 2019, 16:00
- 11. apríl 2019, 16:00

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018