Get Adobe Flash player

 Ing. Katarína Benčíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Lučenci vyhlasuje

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

V súlade s § 24 ods. 16 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene o doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky a uvedené funkčné obdobie členov rady školy končí 14. 03. 2020.

 

 Počet členov rady školy: 11

Zástupca pedagogických zamestnancov: 2 členovia
Zástupca nepedagogických zamestnancov: 1 člen
Zástupca z rodičov žiakov: 3 členovia
Zástupca delegovaný zriaďovateľom školy: 4 členovia
Zástupca za žiakov: 1

Voľba zástupcu z radov rodičov sa uskutoční dňa 04. 03. 2020 od 15.30 do 16.30 h v budove Obchodnej akadémie v Lučenci.

Riaditeľka školy pozýva všetkých rodičov žiakov školy na vyhlásené voľby!

Prosíme rodičov o zasielanie návrhu kandidátov do rady školy do 28. 02. 2020 mailom na adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kalendar

September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

ZRPŠ

- 22. oktober 2020, 16:00
- 14. január 2021, 16:00
- 15. apríl 2021, 16:00

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018