Get Adobe Flash player

 Ing. Katarína Benčíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Lučenci vyhlasuje

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

V súlade s § 24 ods. 16 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene o doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky a uvedené funkčné obdobie členov rady školy končí 14. 03. 2020.

 

 Počet členov rady školy: 11

Zástupca pedagogických zamestnancov: 2 členovia
Zástupca nepedagogických zamestnancov: 1 člen
Zástupca z rodičov žiakov: 3 členovia
Zástupca delegovaný zriaďovateľom školy: 4 členovia
Zástupca za žiakov: 1

Voľba zástupcu z radov rodičov sa uskutoční dňa 04. 03. 2020 od 15.30 do 16.30 h v budove Obchodnej akadémie v Lučenci.

Riaditeľka školy pozýva všetkých rodičov žiakov školy na vyhlásené voľby!

Prosíme rodičov o zasielanie návrhu kandidátov do rady školy do 28. 02. 2020 mailom na adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kalendar

February 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

ZRPŠ

- 24. oktober 2019, 16:00
- 16. január 2020, 16:00
- 16. apríl 2020, 16:00

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018