Get Adobe Flash player

Pri vstupe do budovy školy sa uskutoční ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk. Rodičia žiakov ani cudzie osoby do budovy školy nevstupujú.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič alebo plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha). V prípade, že písomné vyhlásenie nepredloží, žiak sa považuje za príznakového.

Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič ho môže odoslať škole prostredníctvom Edupage, alebo e-mailom.

V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásiť škole nariadenie karantény žiakovi a potvrdenie ochorenia COVID-19 u žiaka.

Rodičom sa odporúča predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (príloha)

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.

Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

Kalendar

January 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018