Get Adobe Flash player

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Oznam pre rodičov a žiakov

Pri vstupe žiakov do budovy školy sa uskutoční ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk. Rodičia žiakov ani cudzie osoby do budovy školy nevstupujú.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič alebo plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha). V prípade, že písomné vyhlásenie nepredloží, žiak sa považuje za príznakového.

Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič ho môže odoslať škole prostredníctvom Edupage, alebo e-mailom.

V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásiť škole nariadenie karantény žiakovi a potvrdenie ochorenia COVID-19 u žiaka.

Rodičom sa odporúča predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (príloha)

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.

Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

Kalendar

July 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

jaslovensko-2021-2022-200x600x2