Get Adobe Flash player

Revitalizácia volejbalového ihriska a jeho okolia na Obchodnej akadémii v Lučenci v rámci projektu „Projekt je zmena“

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci Diana Záchenská, Dominika Kvandová, Martin Majer a Marek Fašanga sa zapojili do projektu s názvom „Projekt je zmena“, ktorý bol vyhlásený agentúrou BBSK Dobrý kraj v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTOU.

 

Začiatkom marca tohto roku sa naši žiaci zúčastnili prvého projektového stretnutia v Osrblí, kde vypracovali projekt pod názvom „Oprava tribún a lavičiek na školskom dvore a revitalizácia volejbalového ihriska“. Na tento projekt získali 600 eur od agentúry BBSK Dobrý kraj. V priebehu mesiacov jún, august a september sa ho podarilo zrealizovať. Obnovilo sa tak existujúce, ale nevyužívané volejbalové ihrisko, lavičky a tribúny na školskom dvore. Revitalizáciou vytvorili žiaci v spolupráci s učiteľmi podmienky na využívanie volejbalového ihriska v rámci telesnej výchovy, krúžkovej činnosti a takisto aj pre širokú verejnosť. Dňa 2.10.2020 sa podarilo uskutočniť prvý volejbalový turnaj medzi našimi žiakmi prvých až tretích ročníkov. Počas turnaja panovala vynikajúca atmosféra a žiaci sa nesmierne tešili z možnosti zahrať si na „novom“ ihrisku.

V sobotu dňa 24.10.2020 čaká našich žiakov, ktorí projekt realizujú, záverečná práca na projekte, a to jeho vyúčtovanie a prezentácia realizačnej fázy projektu s dokumentovaním východiskového a konečného stavu pomocou fotografií, mediálna prezentácia projektu a jeho obhájenie pred školiteľmi elektronickou formou podľa pokynu školiteľov.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí vymysleli tento projekt, financovali ho a umožnili mladým ľuďom vniknúť do tajov malých projektov. Participácia na jednotlivých aktivitách pre žiakov prínosom, pretože sa naučili vypracovať, zrealizovať a vyúčtovať malý projekt.

Mgr. Kvetoslava Kriváková

Projekt je zmena (3)

 Projekt je zmena (1)

Projekt je zmena (2)

Projekt je zmena (4)

Projekt je zmena (5)

 

Kalendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZRPŠ

- 19. - 23. október 2020
- 14. január 2021, 16:00
- 15. apríl 2021, 16:00

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018