Get Adobe Flash player

Obchodná akadémia v Lučenci bola súčasťou ERASMUSDAYS

Obchodná akadémia v Lučenci sa už dlhé roky zapája do programu Erasmus+, v rámci ktorého jej žiaci absolvujú povinnú odbornú prax v zahraničí. Nebolo teda zvlášnosťou, že sme sa 16. októbra 2020 zapojili aj do iniciatívy Erasmusdays v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Lučenci. Žiaci a pedagógovia podporili túto akciu skutočne ušľachtilým činom, rozhodli sa totiž darovať krv.

Keďže rok 2020 je pre všetkých náročný z dôvodu vypuknutia pandémie koronavírusu, je dôležité robiť dobré skutky a darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy a preto veľké ĎAKUJEM patrí všetkým žiakom Obchodnej akadémie, ktorí sa nebáli a prišli darovať krv - V. Kička (IV. A), M. Spišiak (IV. A), K. Urbanovská (IV. B), L. Zvoncsárová (IV. B), S. Foľková (IV. B), L. Chudinová (IV. B), R. Schleicher (IV. B) a učiteľom - E. Gálová, V. Schillerová a K. Kriváková.

Erasmusdays je podujatie, ktoré sa usiluje o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. V uplynulých rokoch sa do tejto iniciatívy zapojilo 39 krajín s viac ako 1 435 podujatiami rôzneho typu. Vďaka propagácii v masovokomunikačných prostriedkoch a na sociálnych sieťach malo podujatie Erasmusdays dosah na viac ako 116 miliónov ľudí. Slovenská republika participovala na Erasmusdays prvýkrát v roku 2019. V roku 2019 sa do ErasmusDays zapojilo 53 krajín s viac ako 3 995 podujatiami rôznych typov. Slovensko sa zároveň umiestnilo na prvom mieste v počte zorganizovaných podujatí spomedzi ďaľších 17 krajín, ktoré sa do ErasmusDays zapojili po prvýkrát a Obchodná akadémia nemohla medzi účastníkmi chýbať.

Mgr. Edita Gálová

Erasmusdays

Kalendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZRPŠ

- 19. - 23. október 2020
- 14. január 2021, 16:00
- 15. apríl 2021, 16:00

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018