Get Adobe Flash player

Pozrite si našu školu...

Pohľad z výšky: Pohľad z výšky

Prechádzka školou: Prechádzka školou

 

V rozhovore s pani riaditeľkou Ing. Katarínou Benčíkovou sa môžete dozvedieť viac o úspechoch našej školy Obchodnej akadémie v Lučenci a čím je výnimočná v tomto videu:

https://www.youtube.com/watch?v=nZmltGGUyo4

 

Naša škola sa zapojila do systému duálneho vzdelávania. O tom ako to funguje, aké sú výhody pre žiakov ale aj pre zamestnávateľov sa môžete dozvedieť viac v tomto videu:

https://www.youtube.com/watch?v=5noPEHuBF0E

 

Naša škola sa zapojila do súťaže Euroscola 2023. Ako to prebiehalo, môžete vidieť v nasledujúcom videu:

 https://www.youtube.com/watch?v=NhXnfebK7L8

 

Prijímacie skúšky

 

Kritériá na prijímacie skúšky

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia Obchodnej akadémie v Lučenci  študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené v súlade s harmonogramom prijímacích skúšok v nasledujúcom dokumente Kritériá na prijímacie skúšky 2024/2025 a pre školský rok 2025/2026 sú zverejnené v nasledujúcom dokumente Kritériá na prijímacie skúšky 2025/2026.

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium

 

Základné informácie o prijímacom konaní na Obchodnú akadémiu v Lučenci

Obchodná akadémia v Lučenci v školskom roku 2024/2025 otvára 2 triedy s počtom žiakov 56. Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku na strednú školu do 20. marca 2024. Obchodná akadémia bude akceptovať prihlášky, ktoré sú:

-  elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém, alebo

-     -  v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy

 

Termíny prijímacích skúšok:

 

02. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 03. mája 2024 - 1. termín prijímacích skúšok

 

06. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. mája 2024 - 2. termín prijímacích skúšok

 

18. júna 2024 – 2. kolo prijímacích skúšok

        

Profilové predmety pri prijímacej skúške :

- slovenský jazyk a literatúra                                          

- matematika

 

Ukážky testov na prijímacie konanie:

Slovenský jazyk   Test I    Test II

Matematika   Test I   Test II

 

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

 

Stručná charakteristika školy:

Obchodná akadémia v Lučenci nie je len škola, ale aj životný štýl.

Žiaci sa vzdelávajú v odbore 6317 M obchodná akadémia.

Naša škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Pripravujeme žiakov na samostatné podnikanie, ekonomické a administratívne profesie aj na štúdium na vysokých školách. Naučia sa myslieť a konať ekonomicky, správne komunikovať a rokovať s ľuďmi.

Obchodná akadémia v Lučenci je zapojená v systéme duálneho vzdelávania. Znamená to, že žiak sa pripravuje na výkon povolania okrem školy aj priamo na pracovisku zamestnávateľa. Naši žiaci chodia na odbornú prax do účtovníckych firiem, výrobných podnikov, na obecné úrady aj do neziskových organizácií.

Úspešní absolventi štúdia obdržia po ukončení štúdia tieto dokumenty:

Vysvedčenie o maturitnej skúške                                                                                                                     

Dodatok k vysvedčeniu o MS

Vysvedčenie o štátnej skúške z písania na pc a korešpondencie

Doložka k vysvedčeniu o absolvovaní predmetu Cvičná firma

Certifikát OLYMP, mzdy a personalistika

Certifikát OMEGA, podvojné učtovníctvo

Certifikát o absolvovaní súžaže EÚ - Euroscola

Certifikát o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí (Malta)

Certifikát o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí (Veľká Británia)

Europass - dodatok k vysvedčeniu o odbornej štáži v zahraničí (Malta)

Europass - dodatok k vysvedčeniu o odbornej štáži v zahraničí (Veľká Británia)

 

Možnosti uplatnenia a ďalšieho štúdia:

Obchodná akadémia integruje všeobecné a odborné vzdelávanie a praktické vyučovanie. Naši absolventi nájdu uplatnenie vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe vo funkcii ekonóma, účtovníka, manažéra, sekretárky (asistenta/asistentky), obchodného zástupcu, súkromného podnikateľa, pracovníka ktoréhokoľvek peňažného ústavu.

Naša škola pripravuje absolventov aj na ďalšie štúdium na vysokých školách a univerzitách rozličného zamerania.

 

Vybavenie školy:

Vybavenie školy technikou je na veľmi dobrej úrovni. Žiaci majú k dispozícii 8 odborných učební:

- učebňa informatiky s vysoko rýchlostným internetom,

- učebňa ekonomických cvičení vybavená ekonomických softwarom a pripojením na internet,

- učebňa administratívy a korešpondencie vybavená kancelárskym softvérom,

- učebňa cvičná firma, ktorá simuluje prácu v kancelárii,

- učebňa ekonomických predmetov s interaktívnou tabuľou a notebookmi pre žiakov

- multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou a s tabletmi pre žiakov,

- dve jazykové učebne vybavené interaktívnou tabuľou.

Škola má k dispozícii veľkú telocvičňu, posilňovňu, ihrisko a tenisové kurty. Okrem tohto je pre žiakov našej školy k dispozícii školská knižnica, v ktorej si môžu zapožičať literatúru rôznych žánrov.

 

Ďalšie aktivity školy:

Zapájame žiakov do aktivít pri ktorých sa naučia vypracovať, zrealizovať a vyúčtovať malý projekt. Týmto spôsobom naši žiaci získali financie a vytvorili outdoorovú učebňu v areáli školy, revitalizovali tenisové ihrisko, vybudovali petangové ihrisko a ďalšie.

Digitalizácia vyučovania umožňuje využívať elektronické učebnice a online cvičenia na interaktívnej tabuli a tabletoch na ekonomických predmetoch aj na hodinách cudzích jazykov. Každý žiak sa učí dva cudzie jazyky.

Kvalitná jazyková príprava umožňuje žiakom zúčastňovať sa programu ERASMUS+ a absolvovať odbornú prax v zahraničných firmách v krajinách Veľká Británia, Česká republika, Maďarsko, Malta, Chorvátsko, Španielsko, Taliansko. Žiaci sa tam zdokonalia v anglickom jazyku, odborných zručnostiach, spoznávajú iné krajiny a získajú množstvo zážitkov a skúseností.

Nezabúdame ani na šport. Naši žiaci sa odreagujú v telocvični, posilňovni a na školskom dvore. Úspechy dosahujú na športových súťažiach hlavne vo volejbale, futbale a floorbale.

Lyžiarsky kurz a branecký výcvik pravidelne prebieha vo Vysokých Tatrách.

Okrem športových aktivít organizujeme poznávacie exkurzie do Osvienčimu, Viedne, Paríža, do Európskeho parlamentu v Štrasburgu a do výrobných podnikov na Slovensku.

Úspechy dosahujú naši žiaci v najrôznejších súťažiach napríklad stredoškolská odborná činnosť, jazykové olympiády, ekonomická a účtovná olympiáda, mladý európan, Hviezdoslavov Kubín, súťaže v písaní na počítači, prekladateľské súťaže a mnohé ďalšie.

 

Všetky tieto aktivity hodnotí inštitút INEKO a Obchodná akadémia v Lučenci sa pravidelne umiestňuje na prvých miestach rebríčka v hodnotení stredných odborných škôl v banskobystrickom kraji. 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner