Get Adobe Flash player

ŠkVP OA Lučenec platný od 01.09.2013

Učebný plán študijného odboru 6317 M obchodná akadémia platný od 01.09.2020 do 31.08.2022 pre 3. a 4. ročník

Učebný plán študujného odboru 6317 M obchodná akadémia od 01.09.2021 pre 1. ročník

Poznámky k učebnému plánu platné od 01.09.2020

 

Učebné osnovy predmetov:

Slovenský jazyk (1. až 4. ročník)         

Anglický jazyk  (prvý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Anglický jazyk (druhý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Nemecký jazyk (prvý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Ruský jazyk (druhý cudzý jazyk) (1. až 4. ročník)

Etická výchova (1. a 2. ročník)          

Náboženská výchova (1. a 2. ročník)

Dejepis (1. a 2. ročník)

Občianska náuka (1. až 3. ročník)

Geografia (1. ročník)

Biológia (1. a 3. ročník)

Matematika (1. až 4. ročník)          

Telesná a športová výchova (1. až 4. ročník)

Podniková ekonomika (1. až 4. ročník)          

Úvod do makroekonómie (4. ročník)

Účtovníctvo (1. až 3. ročník)

Svet práce (3. ročník)

Hospodárska geografia (2. ročník)

Aplikovaná informatika (1. až 3. ročník)          

Spoločenská komunikácia (1. ročník)      

Tovaroznalectvo (1. a 2. ročník)

Hospodárske výpočty a štatistika (2. ročník)          

Aplikované účtovníctvo (4. ročník)

Administratívne práce v praxi (3. a 4. ročník)          

Ekonomické cvičenia (3. a 4. ročník)

Odborná prax (3. a 4. ročník)          

Cvičná firma (4. ročník)

Jazyková obchodná príprava v ANJ (3. a 4. ročník)

Jazyková obchodná príprava v NEJ (3. a 4. ročník)

Myslím ekonomicky (3. alebo 4. ročník)

Manažment (3. alebo 4. ročník)

Matematika s aplik. v ekonómii (3. alebo 4. ročník)      

Viac ako peniaze (3. alebo 4. ročník)

Extra hodina - IKT gramotnosť (2. ročník)

Extra hodina - Finančná gramotnosť (3. ročník)

Extra hodina - Jazyková gramotnosť v anglickom jazyku (4. ročník)

Extra hodina - Čitateľská gramornosť (3.ročník ŠVVP, 4.ročník)

 

Učebné osnovy predmetov - zmena od 01.09.2021:

Anglický jazyk (prvý cudzí jazyk) (1. ročník)

Biológia (1. ročník)

Podniková ekonomika (1. ročník)

Účtovníctvo (1. ročník)

Administratíva a korešpondencia (1. ročník)

Spoločenská komunikácia (1. ročník)

Tovaroznalectvo (1. ročník)

Extra hodiny - finančná gramotnosť (1. ročník)

Odborná prax - úvod

Výchova k podnikaniu (1. ročník)

Informatika v praxi (1. ročník)

Administratívne činnosti (1. ročník)

Účtovníctvo v praxi (1. ročník)

Kalendar

July 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

jaslovensko-2021-2022-200x600x2