Get Adobe Flash player

ŠkVP OA Lučenec platný od 01.09.2013

Učebný plán študijného odboru 6317 M obchodná akadémia platný od 01.09.2020 do 31.08.2022

Poznámky k učebnému plánu platné od 01.09.2020

 

Učebné osnovy:

Slovenský jazyk (1. až 4. ročník)         

Anglický jazyk  (prvý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Anglický jazyk (druhý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Nemecký jazyk (prvý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Ruský jazyk (druhý cudzý jazyk) (1. až 4. ročník)

Etická výchova (1. a 2. ročník)          

Náboženská výchova (1. a 2. ročník)

Dejepis (1. a 2. ročník)

Občianska náuka (1. až 3. ročník)

Geografia (1. ročník)

Biológia (1. a 3. ročník)

Matematika (1. až 4. ročník)          

Telesná a športová výchova (1. až 4. ročník)

Podniková ekonomika (1. až 4. ročníí jazyk) (1. až 4. ročník)k)          

Úvod do makroekonómie (4. ročník)

Účtovníctvo (1. až 3. ročník)

Svet práce (3. ročník)

Hospodárska geografia (2. ročník)

Administratíva a korešpondencia (1. a 2. ročník)

Aplikovaná informatika (1. až 3. ročník)          

Spoločenská komunikácia (1. ročník)

Právna náuka (2. ročník)          

Tovaroznalectvo (1. a 2. ročník)

Hospodárske výpočty a štatistika (2. ročník)          

Aplikované účtovníctvo (4. ročník)

Administratívne práce v praxi (3. a 4. ročník)          

Ekonomické cvičenia (3. a 4. ročník)

Odborná prax (3. a 4. ročník)          

Cvičná firma (4. ročník)

Jazyková obchodná príprava v ANJ (3. a 4. ročník)

Jazyková obchodná príprava v NEJ (3. a 4. ročník)

Myslím ekonomicky (3. alebo 4. ročník)

Manažment (3. alebo 4. ročník)

Matematika s aplik. v ekonómii (3. alebo 4. ročník)      

Viac ako peniaze (3. alebo 4. ročník)

Podnikanie v cestovnom ruchu (3. ročník)

Extra hodina - IKT gramotnosť (2. ročník)

Extra hodina - Finančná gramotnosť (3. ročník)

Extra hodina - Jazyková gramotnosť v anglickom jazyku (4. ročník)

Extra hodina - Čitateľská gramornosť (3.ročník ŠVVP, 4.ročník)

Kalendar

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018