Get Adobe Flash player

ŠKvP OA Lučenec platný od 01. 09. 2013

 

Učebné osnovy:

Slovenský jazyk (1. až 4. ročník)         

Anglický jazyk  (prvý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Anglický jazyk (druhý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Nemecký jazyk (prvý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk) (1. až 4. ročník)

Ruský jazyk (druhý cudzý jazyk) (1. až 4. ročník)

Etická výchova (1. a 2. ročník)          

Náboženská výchova (1. a 2. ročník)

Dejepis (1. a 2. ročník)

Občianska náuka (1. až 3. ročník)

Geografia (1. ročník)

Biológia (1. a 3. ročník)

Matematika (1. až 4. ročník)          

Telesná a športová výchova (1. až 4. ročník)

Podniková ekonomika (1. až 4. ročníí jazyk) (1. až 4. ročník)k)          

Úvod do makroekonómie (4. ročník)

Účtovníctvo (1. až 3. ročník)

Svet práce (3. ročník)

Hospodárska geografia (2. ročník)

Administratíva a korešpondencia (1. a 2. ročník)

Aplikovaná informatika (1. až 3. ročník)          

Spoločenská komunikácia (1. ročník)

Právna náuka (2. ročník)          

Tovaroznalectvo (1. a 2. ročník)

Hospodárske výpočty a štatistika (2. ročník)          

Aplikované účtovníctvo (4. ročník)

Administratívne práce v praxi (3. a 4. ročník)          

Ekonomické cvičenia (3. a 4. ročník)

Odborná prax (3. a 4. ročník)          

Cvičná firma (4. ročník)

Jazyková obchodná príprava v ANJ (3. a 4. ročník)

Jazyková obchodná príprava v NEJ (3. a 4. ročník)

Myslím ekonomicky (3. alebo 4. ročník)

Manažment (3. alebo 4. ročník)

Matematika s aplik. v ekonómii (3. alebo 4. ročník)      

Viac ako peniaze (3. alebo 4. ročník)

Podnikanie v cestovnom ruchu (3. ročník)

 

Kalendar

July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ZRPŠ

- 24. oktober 2019, 16:00
- 16. január 2020, 16:00
- 16. apríl 2020, 16:00

Civilná ochrana

Vyhľadávanie

JA Slovensko

JaSlovensko-banner2017-2018